Marinel van de Velde
marinel@swung.nl
(06) 26 08 01 25

Heemskerkstraat 6
2613 AL Delft
swungmanagement.nl
Activiteiten Swung
Swung Business Coaching & Consultancy
  • Ontwikkelen van een visie en strategie
  • Betrekken van medewerkers bij het ontwikkelen van de visie en strategie waardoor betrokkenheid groeit
  • Maken van een scherpe business analyse en het benoemen en ontwikkelen van nieuwe business mogelijkheden
  • Directie en management ondersteunen in het maken van strategische keuzes rekening houdend met de context en de fase van het bedrijf en haar mensen
  • Ondersteunen in het realiseren van de strategische keuzes door onder andere een plan van aanpak op te stellen en concrete mijlpalen te benoemen
  • Meedenken en bieden van creatieve oplossingen
  • Beschrijven en benoemen van de gewenste organisatiestructuur- en cultuur en deze helpen vormgeven