Marinel van de Velde
marinel@swung.nl
(06) 26 08 01 25

Heemskerkstraat 6
2613 AL Delft
swungmanagement.nl
Visie & Aanpak Swung
Visie Swung Management
Swung Management heeft de overtuiging dat alles zich als vanzelf aandient als mensen doen wat zij écht leuk vinden. Daarom gaat Swung op zoek naar de persoonlijke drijfveren en ambities van de medewerkers en de leiders binnen een bedrijf.

Swung heeft de visie dat mensen zich graag willen ontwikkelen en een bijdrage willen leveren aan het bedrijf waaraan zij zich hebben verbonden. Het verbinden van de persoonlijke drijfveren van mensen aan de team- en organisatiedoelstellingen van het bedrijf, zorgt voor beweging en helpt het bedrijf te versnellen in de gekozen richting. Swung gaat ervan uit dat alles met elkaar verbonden is en met elkaar samenhangt (systeemtheorie) en werkt daarom vanuit een integrale aanpak en benadering.

Vanuit deze visie hanteert Swung Management een aantal belangrijke uitgangspunten en waarden, van waaruit zij denkt, werkt en handelt:
respect, vrijheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, uitgaan van ieders kwaliteiten, geloof in mogelijkheden, samenwerking en verbinding, afspraak=afspraak, onderlinge samenhang en verbondenheid en tot slot de visie dat het gezamenlijk belang altijd voor het persoonlijk belang gaat.